Shaun Kamakana Akeakua E Maard Mai K. M. Flores 

*? - †?
Father:
Mother:

Note:

a) GEDCOM file: Swabian Kastlers.ged